Mavi Dalga Dergi Yayın İlkeleri

Mavi Dalga dergisi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından her akademik yılda Kültür-Sanat-Yaşam ve Bilim konulu bir sayı, 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir sayı ve dönemin editör ekibinin uygun gördüğü ek sayılar ile mavidalga.org adresli internet sitesinde yayın yapan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Mavi Dalga dergisi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin inisiyatifiyle çıkartılır.

Mavi Dalga dergisi olarak 01.04.2021 tarihinde kabul ettiğimiz yayın ilkeleri şunlardır:

 1. Genel İlkeler
  1. Dergi, fakülte öğrencileri tarafından çıkarılmakta olup Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin ve T.C. Marmara Üniversitesinin kurumsal görüşlerini yansıtmaz.
  2. Mavi Dalga dergilerinde, kültür-sanat-yaşam ve bilim ile ilgili bilimsel içerikli veya düşünce yazıları yayınlanmaktadır.
  3. Dergi içerikleri, dergi editörlerinin ve yayın ekibinin değil; yazarların kendi kişisel görüşlerini yansıtır.
  4. Mavi Dalga dergisi yukarıda belirtildiği üzere her akademik yılda bir defa sayı yayınlanmakta olup 14 Mart Tıp Bayramı’nda ve dönem editör ekibinin uygun gördüğü zamanlarda ek sayılar halinde  yayınlanır, editör takımı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  5. Mavi Dalga, 14 Mart Tıp Bayramı’nda çıkardığı özel sayılarla Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesine özgü içeriklere sahiptir.
  6. Derginin ismi “Mavi Dalga”dır ve “MD” olarak kısaltılabilir.
 1. Etik İlkeler
  1. Mavi Dalga’da hiçbir ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlık durumunu, bedensel engeli, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınayan ve aşağılayan yazılara yer verilmez.
  2. Bir etnik, dini ve yabancı gruba, azınlıklara veya herhangi bir kimlik ya da gruba yönelik ön yargı içeren yazılar yayınlanmaz. Yayınlarda farklı kesimlerin hassasiyeti göz önünde bulundurulmasına gayret gösterilir.
  3. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer veren yazılar yayınlanmaz.
  4. Şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınılır.
  5. Yayınladığı tıbbi içerikli yazılarda bireylerin ve hastaların mahremiyetine ve özel hayatın gizliliğine saygı duyulur.
  6. Yayınlanan tıbbi içerikli yazılar uzmanlar tarafından yazılmış dahi olsa tıbbi tavsiye yerine geçmez, tanı veya tedavi amaçlı kullanılamaz. Mavi Dalga, bu durumlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından sorumlu değildir.
  7. Dergide ve ilişkili platformlardaki ilan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
  8. Yanlış veya eksik bilgi vermekten kaynaklanan mağduriyet durumlarının giderilmesi için cevap ve tekzip haklarının kullanılmasına özen gösterilir.
  9. Yayınlarda şiddet anlatısı ve/veya tetikleyici içerik bulunmakta ise okuyucuyu uyaracak bir metin açık olarak yazının girişinde bulunur.
 1. Yasal İlkeler ve Telif Hakkı
  1. Yazarlar ilk yayımlama hakkını Mavi Dalga dergisine verir. Dergimiz yazılar için telif ücreti ödemez.
  2. Mavi Dalga dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar/yazarlara aittir.
  3. Dergimiz makale, yazı ve diğer tüm içeriklerin yayınlanması için yazarlardan hiçbir ücret (başvuru ücreti, değerlendirme ücreti, yayın ücreti, masraf vb.) veya başka bir menfaat talep etmez.
  4. Mavi Dalga dergisinde yayımlanan yazılardan kaynak göstermek şartı ile alıntı yapılabilir.
  5. Mavi Dalga, dergide yer alan yazıların okurlar tarafından indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına, yasal bir amaçla kullanılmasına kâr amacı güdülmediği müddetçe izin verir.
 2. Editoryal Kurallar
  1. Yazıların çıkarılacak sayılara atanması, yazım düzenlemeleri ve intihal incelemeleri Denetleme ve Redaksiyon Kurulu tarafından yapılır.
  2. Denetleme ve Redaksiyon Kurulu sayılarda ve internet sitesinde hangi yazılara yer verileceğine adil ve tarafsız bir biçimde karar verir.
  3. Dergimiz okurlarının geçmiş sayılarda yer alan yazılara dair düşünce ve görüşlerini belirten yazılara dergimizde yer verilebilir. Düşünce yazıları genel yayın ilkelerine tâbidir.
  4. Sorular, öneriler ve yorumlar için info@mavidalga.org  adresi kullanılabilir.
 3. Yazım Kuralları
  1. Mavi Dalga dergisinde Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılar yayımlanır. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na sadık kalınır.
  2. Mavi Dalga dergisi, sanatsal kaygı ve kolay anlaşılabilirlik gibi sebeplerle galat-ı meşhur ifadeleri kullanmayı tercih edebilir.
  3. Kaynakça belirtilirken yazarlar tarafından izlenmesi gereken yöntemler aşağıda sıralanmıştır:
   1. Belirtilen kaynakçaların güncelliğini koruduğundan emin olmak yazarların sorumluluğundadır. (Örneğin kaynakça olarak bir internet sayfası gösterildiğinde içerik tarafımıza yollanmadan önce kaynakçası gösterilen içeriğin hala orada durduğundan emin olunmalıdır.)
   2. Hem bilimsellik savı taşıyan hem de alıntılanan diğer içerikler için APA formatında kaynakça belirtilmesi gerekmektedir.
  4. İntihal politikamız aşağıda belirtilmiştir:
   1. İntihal, emek hırsızlığı gibi etik ihlaller Mavi Dalga tarafından kabul edilemez bulunur. Yayımlanan yazıların özgünlüğü yazarın kendi sorumluluğundadır.
   2. Mavi Dalga Denetleme ve Redaksiyon Kurulu tarafından kaynakça belirtmek için izlenecek düzenlemeler üstte belirtilmiştir.
 4. Yazarlar
  1. Yukarıda belirtilen amaç ve kapsam çerçevesinde hazırlanan yazıların özgün olması gerekmektedir.
  2. Yazarlar Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılar gönderebilirler.
  3. Açık çağrı yöntemi uygulanan veya dizinlenmiş bölümlerde yazan yazarlara içeriklerini içeren sayılardan kendileri için bir adet ayrılır.
  4. Tüm yazarlar, içeriklerinin reklam veya işbirliği gibi sebeplerle Mavi Dalga dışı platformlarda da yayımlanabileceğini kabul etmiş sayılırlar.
  5. Sayılan tüm maddeler bağlamında yazarlar, içeriklerinin yayın haklarını Mavi Dalga’ya devretmiş sayılırlar.
  6. Genel İlkeler: 5. Madde ile bağlantılı olarak, içeriklerde editörler tarafından biçimsel bir değişiklik yapıldıysa yazar yazının son hali ile alakalı bilgilendirir. Bilgilendirmeyi takip etmek yazarın sorumluluğundadır.
 5. Dijital Medya
  1. Mavi Dalga’nın resmi hesaplarından yapılan paylaşımlarda amaç, Mavi Dalga’nın görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak ve okurlarla iletişimde bulunulmasını kolaylaştırmaktır.
  2. Mavi Dalga’nın yayın yaptığı sosyal medya platformları belirtildiği gibidir:
   1. Instagram (@mavidalgadergi)
   2. Twitter (@mavidalgadergi)
   3. LinkedIn (Mavi Dalga)
  3. Yazarlar: 4. Madde ile bağlantılı olarak yazılar yayınlandıktan sonra yukarıda belirtilen hesaplardan dergi takipçilerine duyurulabilir. Yazar bunu yazısını teslim etmesiyle birlikte onaylamış kabul edilir.
  4. Sosyal medya içeriklerinde kullanılan dil ve anlatım Mavi Dalga Yayın İlkeleri’nin diğer maddeleriyle örtüşecek doğrultudadır.
  5. Mavi Dalga editörleri sosyal medyayı haber alma aracı olarak kullanabilir. Dijital mecradan alınan her bilgi, kullanılmadan önce güvenilir kaynaklardan teyit edilir.

Bu yayın ilkeleri Mavi Dalga dergisi editör ekibi tarafından 01.04.2021 tarihinde kabul edilmiş olup Mavi Dalga bu ilkeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

ilke
ilke
ilke
ilke

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Mah. Maltepe Başıbüyük Yolu Sok. No:9/2

Maltepe – İstanbul / 34854

ilke
ilke
ilke