Eksik Şiir

Düzenli yazarımız Habibe Çolak yazdı.

Eksik Şiir

Zerre 

          zerre 

                    kopuyorum.

Parça 

           parça 

                      yaşıyorum.

Tüm tüm 

                 ölüyorum.

Damla damla iyilik

Dağ dağ kötülük

Ömür 

           ömür 

                      dağılıyorum

Polyanna sen de gittin…

İçindeki umutlar da

Ben ölümü bilmiyorum.

Gitmek sonu, durağı bilmeden

Rüzgara karışmak istiyor:

Kalbim.

Kafesinden kaçmak

Dağların zirvesi

Ağaçların yaprakları

Toprağın yüzü

Denizin damlası

Görmek, hissetmek

Kalbim kaçmak istiyor!

Yazar